ברק טפירו

מיתוג עבור חברת ״ברק טפירו״ - ליזמות ובנייה. שכונות ווילות באיזורים כפריים