Beauty Supply

לוגו שצוייר במכחול של בקבוק לק - יצר צורה אבסטררקטית שהיא גם החיבור של האות B עם האות S - המיתוג החדש של ״ביוטי סופליי״ - אחת היבואניות הגדולות בארץ למוצרי טיפוח וקוסמטיקה.