מארזי שוקולד ויין

מתנות חג עבור רשת מלונות דן. עיצוב אריזות שוקולד ויין במהדורת חג.