לומברוזו

אדריכלים

 ״יצירת עוררות ע״י הצבה מעניינת במקום נתון, יצירת עניין במרחה פנים ומבחוץ, היכולת לאפשר סיטואצי ות במרחב פיזי נתון״ - זוהי מהותו של העיצוב ע״פ משרד האדריכלים החיפאי הוותיק - לומברוזו.