Skin Medix

עיצוב לוגו למרכז הרפואי לאסתטיקה ולייזר ״סקין מדיקס״. המרכז מאמין בתהליכי ריפוי ממושכים ותהליכי ריפוי שהולכים יחד עם ההתחדשות הטבעית ומעגלי הטבע. הלוגו מייצג ערכים מעגליים אלו, תוך כדי יצירת מסר קליני, רפואי ונקי.