Contact

26.02.2020

בחרו את הלוגו המנצח בעינכם וזכו בפרסים. כל תשובה נכונה זוכה – ללא הגרלה! נחשו ובואו לקחת טי-שירט.

חברת הצלמים VIEW הגיעה במטרה לרענן את המיתוג ולעצב לוגו חדש. מתוך ארבעת הסקיצות שהוצגו, נבחר לוגו אחד ע״י החברה. מהו הלוגו הנבחר בעינכם?

הגורילות מחלקות לכם חולצות יפות במתנה! כל מי שינחש תשובה נכונה, יזכה בחולצה. ללא הגרלה!

איך זוכים?

גוללים עד למטה, עד לרגע שבו מופיעה שורת תגובה של פייסבוק. רושמים את הניחוש שלכם. כל ניחוש נכון זוכה!

חג אביב שמח

 

     

 

 מה חדש

,

תהליכים