Contact

חם לכם כמו באפריקה? קבלו את המיתוג החדש והיפה של ״אקאל״-אופנה עדכנית המשלבת תמימות של כפר וגעגועים לחיים פשוטים. הלוגו של ״אקאל״ -בנוי מאותיות עוצמתיות, בינהן עובר ״קן התפר״. הקו הוא סמלי לשיח של המותג בין הכפר לעיר, בין געגוע נוסטלגי לעירוניות בוהמיינית. הקו הוא גם במשמעותו הפשוטה – קו תפירה של חוט עדין. המותג היפה הוא בבעלותה של המעצבת מעוררת ההשראה: מיכל מנגיסטו. צילומים: אילן זרביב