Contact
SADOT

הלוגו‭ ‬עבור‭ ‬‮”‬שדות‮”‬‭ – ‬אימון‭ ‬למנהלים‭ ‬בכירים‭. ‬המרכז‭ ‬הייחודי‭ ‬בראשותה‭ ‬של‭ ‬איילת‭ ‬שדות‭ – ‬מומחית‭ ‬לפיתוח‭ ‬ומימוש‭ ‬הפוטנציאל‭ ‬העסקי‭ ‬והאישי‭ – ‬הוא‭ ‬המקום‭ ‬לצמיחה‭ ‬ניהולית‭ ‬ואישית‭.‬ הלוגו‭ ‬מתאר‭ ‬דו‭ ‬שיח‭, ‬תפיסה‭ ‬הולסטית‭ ‬תוך‭ ‬שאיפה‭ ‬לאיזון‭ ‬והרמוניה‭.‬

שדות