Contact
Beauty Supply

מיתוג‭ ‬עבור‭ ‬חברת‭ ‬הספק‭ ‬הגדולה‭ ‬בארץ‭ ‬למותגי‭ ‬קוסמטיקה‭ ‬וטיפוח. ‬הלוגו‭ ‬בנוי‭ ‬מהאות‭ ‬B‮ ‬‭ ‬ו‭ – ‬S‭  ‬ראשי‭ ‬התיבות של שם החברה,‭ ‬ומעוצב‭ ‬בטכניקה‭ ‬המזכירה‭ ‬צביעה‭ ‬באמצעות‭ ‬מכחול‭ ‬דק‭ ‬של‭ ‬בקבוק‭ ‬לק‭.‬