Contact
CAROLINA LEMKE
עיצוב אייקון עבור מותג המשקפיים ״קרולינה למקה״. בתהליך הוצגו אופציות לקיצור הלוגו במטרה להטביע אותו על משקפי המותג ומוצריו הנלווים.