CAROLINA LEMKE – סטודיו למיתוג – עיצוב ובניית אסטרטגיה, חוויה מותגית ובידול, סטודיו גורילות
Contact
CAROLINA LEMKE
עיצוב אייקון עבור מותג המשקפיים ״קרולינה למקה״. בתהליך הוצגו אופציות לקיצור הלוגו במטרה להטביע אותו על משקפי המותג ומוצריו הנלווים.