Contact
דלארט-מרכז המבקרים

מיתוג מצחיק ואנימטיבי, בנוי מצורות שונות של סוגי דלעת “אנושיות” – עבור מרכז המבקרים במושב בצת “דלארט”: שטחי גידול ענקיים, כ-7000 דלועים, עשרות מינים וגם סוגים נדירים. סטודיו חוויתי וסדנאות לכל הגילאים. בואו לבקר אל תצאו דלעת.

דלארט- מרכז המבקרים