DMR – סטודיו למיתוג – עיצוב ובניית אסטרטגיה, חוויה מותגית ובידול, סטודיו גורילות
Contact
DMR

מיתוג עבור חברת ד.מ.ר העוסקת בתכנון ערים ואדריכלות. הלוגו מעוצב מאותיות מבניות המרמזות על בטון, ומזכירות קצת קומפוזיציה של מספר מבנים ובניינים בתוך שטח נתון