Contact
HO YUM TEA

מיתוג, עיצוב‭ ‬לוגו‭ ‬ועיצוב‭ ‬אריזות‭ ‬עבור‭ ‬חברת‭ ‬‮”‬הו‭-‬ים‭-‬תה‮״.  ‬תה‭ ‬סיני‭ ‬אמיתי, ‬מציג‭ ‬טעימה‭ ‬מפילוספיית‭ ‬המזרח‭ ‬ותרבות‭ ‬סין. ‬לתה‭ ‬סיני‭ ‬אמיתי‭ ‬יש‭ ‬טקס‭ ‬משלו‭ ‬ושותים‭ ‬אותו‭ ‬רק‭ ‬בכלי‭ ‬החליטה‭ ‬הייעודי‭ ‬שלו‭ ‬ותוך‭ ‬שמירה‭ ‬על‭ ‬מנהגי‭ ‬המסורת‭ ‬העתיקים. מסין‭ – ‬לפלורנטין.‬