Contact
Nati Avidan

מיתוג ועיצוב לוגו עבור רשת מכוני הכושר של ״נתי אבידן״. הלוגו הוא קיצור אותיות של השם, בנוי ומעוצב בהשראת האביזר האימוני הפופולרי – משקולת. 

Nati Avidan