Contact

לסטודיו‭ ‬לעיצוב‭ ‬וניהול‭ ‬מעבר‭ ‬דירה‭ ‬נתנו‭ ‬את‭ ‬השם‭ ‬‮”‬נוק‮״. ‬הצליל‭ ‬‮”‬נוק‮”‬‭ ‬מזכיר‭ ‬דפיקה‭ ‬בדלת. ‬קיצור‭ ‬של‭ ‬‮”‬נוק‭ ‬נוק‮”‬‭.‬ ובתוך‭ ‬הלוגו‭ ‬‮–‬‭ ‬הפתעה! ‬דלת‭ ‬סתרים‭ ‬באחת‭ ‬האותיות‮…‬