Contact
RONIT PRAG BEN AMI
מיתוג ועיצוב לוגו עבור המשרד לאדריכלות פנים – רונית פראג, המתמחה בעיצוב בתים עירוניים בבנייני יוקרה למטרות מגורים או חופשה, עבור תושבי חוץ מצרפת, אנגליה, רוסיה ותורכיה. 
הלוגו העוצמתי בנוי מאותיות אנגליות חתוכות, מזכירות קצת אותיות ברוסית ומרמזות על בינלאומיות