Contact
SHAHAR HECHT

מיתוג למעצבי פנים‭ ‬עבור‭ ‬משרדי‭ ‬האדריכלית‭ – ‬שחר‭ ‬הכט‭ – ‬הלוגו‭ ‬בנוי‭ ‬מאות‭ ‬S‭ – ‬מעוצבת‭ ‬בצורה‭ ‬מבנית‭ ‬חזקה‭ ‬ויציבה, הנותנת‭ ‬תחושה‭ ‬של‭ ‬ברזל‭ ‬ואבן. מבנה‭ ‬הלוגו‭ ‬תואם‭ ‬את‭ ‬סגנון‭ ‬העיצוב‭ ‬של‭ ‬הכט‭ – ‬המאופיין‭ ‬בחומריות, מונוכרומטיות, ‬נקיון‭ ‬ופונקציונאליות. הלוגו‭ ‬מזכיר‭ ‬גם‭ ‬את צורת המידוף ‬המתכתי‭ ‬שבו‭ ‬משתמשת‭ ‬המעצבת‭ ‬בעבודותיה‭.‬