Contact
women
עיצוב לוגו עבור קבוצת המנהלות הגדולה בישראל. קבוצה שקמה במטרה לקדם נשים במשרות בכירות בעולם התעשייה. מתוך אמונה ששינוי במעמד הנשים מתחיל מלמעלה, ורק כניסה של נשים למשרות הבכירות ביותר תביא לשינוי תעסוקתי וחברתי אמיתי.  הקבוצה האיכותית, בה חברות מעל 77,500 נשים מנהלות, סמנכליות ומנכליות, משמשת כפלטפורמה להנגשת משרות איכותיות, וגם תמיכה, סיוע ועזרה הדדית.